Ürün kalitesinde, iş sağlığı ve güvenliğinde, kalite, çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin işleyişinde gösterge olan indekslerde ve tedarik zinciri performansında sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
Mevcut prosesleri gerçekleştirirken yasalar ve mevzuatlar ile belirlenmiş olan çevre, iş sağlığı ve güvenliği gereksinimlerini karşılamak, prosesler ile ilgili risk, çevresel ve kaza analizlerini yaparak, kirlenmeyi önleyici ve kazayı önleyici tedbirleri almak, 3.taraflarla iletişimi sağlamak,
Çalışanlarında çevre ve iş güvenliği bilinci oluşturmak,
İş kazası, yaralanma, meslek hastalıklarına karşı önleyici tedbirler almak,
Yeni ürünler geliştirerek üretim ve teslimatta müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktır.