• Soğuk Oda Paneli-Frigrofik Kasa Poliüretan Sistemler

Yük;sek basınca dayanıklı presler ile metal, polyester, alüminyum yüzeyler arasına enjekte edilerek uygulanan; köpük halindeyken B-2 ve B-3 yanmazlığa sahip izosiyanat ve poliolden oluşan iki komponentli poliüretan sistemlerdir.

Cold Room Panel – Refrigerator Polyurethane Systems

It is applied by injecting between mertal,polyester and aluminum surfaces with high pressure resistant presses; B2 and B3 are twocomponent polyurethane systems consisting of isocyanate and poliol.